Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Tin tức

WORKSHOPS @ EIU LIBRARY

Sẽ có 2 Workshops về nghiên cứu diễn ra tại Khu vực máy tính (Tầng trệt Thư viện) vào Thứ 4, ngày 15/5/2019.

Quý giảng viên và các bạn sinh viên EIU quan tâm đến nghiên cứu vui lòng đăng ký tham dự tại đây: https://forms.gle/Umk9rLZkYSwLM9cc8

*******

💡💡💡 Introduction to Global Innovation Index and the Atlas Sources of Data (Workshop 3)

⏱ Time: 9.00am – 10.00am / Wednesday, 15 May, 2019

👩🏼‍🏫 Speaker: Ms. Dinh Thi Phuong Mai, BBS Faculty

📝 Content:
- Introduce Global Innovation Index and the Atlas Sources of Data
- Suggest potential related research directions

* This workshop is conducted in Vietnamese.

*******

💡💡💡 Taking Researchers from Research Discovery to Impactful Collaborations and Publication (Workshop 4)

⏱ Time: 2.00pm – 4.00pm / Wednesday, 15 May, 2019

👩🏼‍🏫 Speaker: Ms. Dju-Lyn Chng, Solution Consultant (ASEAN), Web of Science Group

📝 Content:
- Find, read and publish in High Impact Journals
- Finding research and journals that are relevant to me and my field of study
- What are the emerging research areas I can focus my research topic on?
- How do I choose the most ideal journal to publish in?
- How do I identify potential collaborators to give me greater impact for my research?

* This workshop is conducted in English.