Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Tin tức

Thông báo Workshop

Tuần sau Thư viện có tổ chức các buổi Workshops với mong muốn hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/VNDhTCJLrbLMT8Lo7

1. Workshop “Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Thư viện”

* 14:30 - 15:30 Thứ 4 ngày 17/4/2019 tại Khu vực máy tính, Tầng trệt Thư viện

* Nội dung:
- Giới thiệu dịch vụ Thư viện
- Hướng dẫn tra cứu tài liệu hiện có ở Thư viện
- Trò chơi: Ai tìm tài liệu nhanh nhất?
- Đố vui có thưởng

2. Workshop “Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu điện tử”

* 14:30 - 15:30 Thứ 5 ngày 18/4/2019 và 25/4/2019 tại Khu vực máy tính, Tầng trệt Thư viện

* Nội dung: Giới thiệu, hướng dẫn và thực hành tra cứu cơ sở dữ liệu điện tử

*******

Next week, EIU Library will organize the following Workshops to support students with learning and research activities.

Book a place now at: https://forms.gle/VNDhTCJLrbLMT8Lo7

1. Workshop “Library services: Introduction and Guides”

* 14:30 - 15:30 on Wednesday, 17 April, 2019 at Computer Area, Ground Floor, Library

* Content:
- Introduction to Library services
- Guides to find resources available at EIU Library
- Game: Finding Books
- Quiz with prize

2. Workshop “Useful Online Database Search Tips”

* 14:30 - 15:30 on Thursday, 18 & 25 April, 2019 at Computer Area, Ground Floor, Library

* Content:
- Introduction to Online Database
- Sharing: Useful Online Database Search Tips
- Practice with Online Database Search