Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Tin tức

Đăng ký thành viên Thư viện

Bạn đã đăng ký thành viên Thư viện EIU chưa?

Nếu chưa, bạn có thể đăng ký thành viên Thư viện bằng cách hoàn thành phiếu đăng ký và nộp lại tại Quầy Lưu hành (Tầng 2, Toà nhà B4) hoặc đăng ký trực tuyến tại https://goo.gl/qzAdKK.

Sau khi đăng ký thành viên Thư viện thành công, thẻ Thư viện của bạn sẽ được kích hoạt.

Thẻ Thư viện được dùng để ra vào Thư viện và sử dụng các dịch vụ tại Thư viện.

Thẻ Giảng viên/Chuyên viên/Sinh viên EIU cũng chính là thẻ Thư viện.

*******

Have you applied for EIU Library Membership?

If not, you can complete and submit Library Membership Application form at our Circulation Desk (Level 2, Block 4) or apply online at https://goo.gl/qzAdKK.

Upon successful registration, your Library Card will be activated.

Library Card is used to enter the library and access library services.

EIU Faculty/Staff/Student ID Card also works as a Library Card.