Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được hướng dẫn thêm. 

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :1830
  Tổng số xếp giá :4706
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :82

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua
  1. Managing performance through training and development / Alan M. Saks, Robert R. Haccoun; editor Monica Belcourt.(45)
  2. Strategic management / Frank T. Rothaermel, Georgia Institute of Technology.(35)
  3. Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh : dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy HIệp, ...[và những người khác]. Tập 1.(24)
  4. Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw.(19)
  5. Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh : dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, ...[và những người khác]. Tập 2.(18)
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 1/2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Kho: